Loader
Menu

Årets viktigaste IT-event tillsammans med oss!
Münchenbryggeriet, Stockholm 13 nov 2018

News

RADAR SUMMIT 2018 med Rebendo

Radar Summit är Nordens största mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter. 2015, 2016 och 2017 års Radar Summit samlade över 650 IT-beslutsfattare vardera som tillsammans med ca 100 ledande leverantörsrepresentanter deltog i seminarier, diskussioner och möten under en mycket uppskattad dag.

Radar Summit 2018 tar fasta på de trender som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter. 
Områdena har tagits fram och utvecklats i dialog med flera hundra CIO:er under året för att öka intresse och relevans mot målgruppen.

Münchenbryggeriet, Stockholm 13 nov 2018

Image
Radars leverantörsprofil om Rebendo

2018-10-05

Radars leverantörsprofil om Rebendo

Image
Radar Summit 2018 Årets viktigaste IT-event!

2018-09-07

Årets viktigaste IT-event! Münchenbryggeriet, Stockholm 13 nov 2018