Loader
Menu

Rebendo är Sveriges ledande specialist på optimering och kvalitetssäkring av komplexa och transaktionsintensiva miljöer inom data-, video-och telekommunikation.

Rebendo är Sveriges ledande specialist på optimering och kvalitetssäkring av komplexa och transaktionsintensiva miljöer inom data-, video-och telekommunikation. Vi erbjuder tjänster som effektiviserar end-to-end transaktioner, i både utvecklings-, test- och produktionsmiljöer. Rebendo möjliggör också automatisering av produktionsmiljöer samt förkortar ”Time to Market” och ”Mean Time to Repair”.