Kan du se allt – i realtid?

Har du en överblick över hela nätverket, alla applikationer och IT-infrastrukturen – i realtid? Kan du följa varje transaktion end-to-end, även i efterhand? Våra lösningar övervakar dina webbapplikationer, affärssystem, nätverk, databaser och andra digitala tjänster ni använder. Övervakningen sker i realtid och kan därmed upptäcka avbrott redan innan de inträffar.
  

Felsökning och övervakning av IT-system 
Hastigheten och prestandan hos dina applikationer ska inte vara ett bekymmer, varken för dig eller dina kunder. Med prestandaanalys kan vi snabbt fastställa om problemet är relaterat till mjuk- eller hårdvara

 

End-user experience

  • Top