Rebendo Guard

Förebygg driftstörningar och minska risken för driftstopp

Kan du se allt – i realtid?

Har du en överblick över hela nätverket, alla applikationer och IT-infrastrukturen – i realtid?
Kan du följa varje transaktion end-to-end, även i efterhand?
Våra lösningar övervakar dina webbapplikationer, affärssystem, nätverk, databaser och andra digitala tjänster ni använder. Övervakningen sker i realtid och kan därmed upptäcka avbrott redan innan de inträffar. 

 


Upptäck och förebygg problem

Vi ser direkt var problemen är på väg att uppstå och rekommenderar vilka åtgärder som behövs för att undvika dem. Vi gör stresstester för att upptäcka flaskhalsar, simulera och validera användarbeteenden samt belastningar för att se vad din e-handel/webbplats klarar av.


GUARD hjälper dig med:

  • Övervakning och analys av hela nätverket i realtid
  • Analys av applikationer och IT- infrastrukturen
  • Övervakar och analyserar slutanvändarnas svarstider i realtid
  • Upptäcker och larmar om incidenter innan de växer till problem för användarna
  • Identifierar grundorsaker till problem och driftstörningar så att de snabbt kan åtgärdas

Kontakta oss:

  • Top