Rebendo Star

Proaktiv prestandaoptimering av IT-system

Med vår STAR får ni heltäckande prestandaoptimering i realtid 24/7, där vi mäter och analyserar era applikationer för förbättrad prestanda

Förebygg och förutse prestandaproblem

Rebendo STAR är vår premiumtjänst där du får överblick över den logiska och den fysiska nätkartan, alla applikationer och infrastrukturen i realtid. Du kan också följa varje transaktion end-to-end, även i efterhand och förutse vad som händer vid t.ex. en systemuppgradering.


End-to-end transaktioner

  • Följer transaktioner end-to-end för att upptäcka flaskhalsar
  • Bevakar användarnas svarstider i realtid
  • Visualiserar vad som händer i hela nätverket i applikationer och IT-infrastrukturen
  • Upptäcker och larmar om incidenter innan de växer till problem för användarna

Kontakta oss:

  • Top