Tjänster

Konsulttjänster


Finns det några problem i din IT-miljö så hittar och löser våra konsulter dem.

Rebendos konsulter har stor erfarenhet av projektledning vid införande av nya plattformar, applikationer och nätverk för servrar. Våra konsulter hittar och löser problemen – oavsett om de ligger väl dolda i företagets kod, nätverk, mjukvaror eller databaser. När problemen är lösta fortsätter vi med att förbättra företagets processer för att undvika liknande problem i framtiden.

Vi ökar förståelsen och värdet av installerade monitoreringstjänster hela vägen från utveckling och tester till produktion och förvaltning.


Tjänster

 • Lärarledda utbildningar
 • Expertstöd till befintliga miljöer
 • Stöd vid integrering och implementering av nya produkter
 • Stöd vid konfigurering och uppsättning av nya och befintliga installationer

Kompetensområden

 • Nätverks kompetens
 • Applikations kompetens
 • Databas kompetens
 • VOIP kompetens
 • Programmerings kompetens
 • IT arkitektur

  • Top