Tjänster

Svarstidsanalys (Prestandaanalys)


Har du svårt att möta användarnas krav på tjänster med snabba svarstider?

Svarstidsanalys hjälper dig att hitta var och hur svarstider uppstår i hela din IT-miljö, från användare till databas, system och tillbaka. Vi mäter prestanda och svarstid mot verksamhetens applikationer.

Analysen visar fördelning av svarstider mellan ingående komponenter och hittar systemsamband och grundproblematiken i dina svarstider.

Utifrån svarstidsanalysen tar vi fram en åtgärdsplan med förslag på justeringar i din IT-miljö för att du ska kunna möta användarkrav, förebygga prestandaproblem och få snabbare svarstider.


Tjänsten

 • Är passiv, övervakar och analyserar slutanvändarens svarstidsupplevelse för alla typer av IP-baserade datautbyten
 • Utnyttjar nätverkstrafiken för att få information om alla samband mellan klienter och servrar
 • Möjliggör fördjupad uppföljning och analys av nätverkstrafik och dess komponenter
 • Påvisar hur svarstid fördelas mellan klienter, servrar och transport i nätverket såsom geografiska platser, avdelningar m.m.
 • Övervakar applikationer dygnet runt och varnar vid minsta avvikelse från SLA

Mervärde

 • Eliminerar diskussioner om vilken gruppering (nät, server, utveckling etc.) som är ansvarig vid prestandaproblem
 • Säkerställer webbaserade affärstransaktioners prestanda och svarstid
 • Påvisar användnings- och prestandatrender
 • Upptäcker obehörig eller avvikande användning av nätverks- och serverresurser
 • Följer upp SLA-uppfyllnad i realtid
 • Påvisar och visualiserar systemsamband


 • Top