Information Risk Management

Rebendo hjälper din verksamhet med moderna metoder och intelligenta IT-säkerhetssystem långt bortom loggar och event. Via en central portal kan du se och spåra all data i nätverken i realtid för att visualisera hot, förstå risker och förebygga cyberbrott.

Våra konsulter har lång erfarenhet inom IT-branschen, expertis inom monitorering och informationssäkerhet. Vi arbetar bland annat med säkerhetslösningen EMC/RSA Security Analytics, som hjälper dig att monitorera och agera på interna och externa risker innan de hinner påverka verksamheten.

Med teknologins utveckling som internet of things, big data, molnet och BYOD uppstår ständigt nya säkerhetsluckor. De flesta verksamheter tittar bara på muren runt systemen, loggar och event. Men anställda som redan befinner sig innanför murarna utgör de den största säkerhetsrisken när de klickar på länkar i mejl eller webbplatser.

Svarta lådan visar risker i realtid

Rebendos säkerhetslösning monitorerar hela IT-miljön ”end-to-end” långt bortom loggar och event. Lösningen fungerar som ”svarta lådan” där du kan se all data och trafik i realtid ändå ner på transaktions- och applikationsnivå. Nästa steg är analys av avvikande beteenden och prioriterade åtgärder som minimerar och förebygger skadan.