Performance management

Med Rebendos monitoreringstjänster ritar vi upp en tydlig digital karta över ditt nätverk. Här kan du identifiera trånga sektorer på sekunden, felsöka din IT-miljö, proaktivt avstyra inkommande risker och komma tillrätta med prestandaproblem och svarstidsproblem. Du skapar helt enkelt en effektivare IT-avdelning.

Vi levererar lösningar som diagnosticerar, analyserar, simulerar och validerar, optimerar, monitorerar och kvalitetssäkrar applikationer, system och nätverk.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om Application Performance Management.

Med vårt monitoreringssystem hjälper vi dig att utvärdera de verksamhetskritiska applikationerna, transaktionsintensiva miljöerna och de komplexa infrastrukturerna. På så sätt hittar vi de trånga sektorerna och kan presentera en effektiv åtgärdsplan.

Alltför ofta liknar IT-infrastrukturen ett slarvigt sytt lapptäcke byggt på nödlösningar. Många gånger beror detta på att företagen gör kostsamma investeringar i ny teknik så fort till exempel intranätet, bokningssystemet eller webbplatsen har för långa svarstider eller i värsta fall ligger nere helt.

Continual Service Improvement

Vi jobbar med Continual Service Improvement – att hitta, analysera och åtgärda. Vi stannar förstås inte där, utan ser även till att monitoreringen är upprättad för framtida analys, så att ni själva snabbt kan se var eventuella risker finns och åtgärda dessa innan det ens hunnit bli ett problem för användaren.

Vi ser till att du kan:

  • Skapa och uppdatera nätverksdokumentation automatiskt.
  • Reagera på kritiska nätverksproblem i realtid.
  • Minska risken för felkonfigureringar och driftstopp via aktiv förändringsövervakning och konsekvensanalys.
  • Visualisera och underlätta felsökning.