Prestanda Managed Services

Den vanligaste orsaken till prestandaproblem beror på att det saknas överblick och kontroll över hela applikationsmiljön. Många verksamheter kämpar med återkommande incidenter och prestandaproblem som driftsavbrott, problem med långa svarstider och låg tillgänglighet i applikationer.

Monitorera, analysera och optimera

Vår tjänst Prestanda Managed Services hjälper dig att monitorera och övervaka prestanda. Vi optimerar hela din applikationsmiljö och hanterar problem management och incident management så att du kan fokusera på att köra din kärnverksamhet.

Våra konsulter har lång och bred erfarenhet av komplexa ICT-miljöer. Vi är ITIL-certifierade och jobbar med ständiga kvalitetsförbättringar av applikationer, system och nätverk enligt principen Continual Service Improvement.

Med Rebendos Managed Services slipper du känna dig ensam och vilse i ICT*-djungeln. Vi tar fram en karta som ger total överblick och kontroll över hela din ICT-miljö för att styra den rätt utan driftsstörningar.

Instrumentpanelen visar hur du kör din miljö

All trafik i dina system spelas in och en samlad version av prestandadatan visas i en instrumentpanel. Vi mäter och övervakar varje applikations transaktionsflöde, från användarupplevelse till nätverk, system och infrastruktur ända ner på kodnivå dygnet runt, året runt åt dig.

I instrumentpanelen ser vi hur du kör din ICT-miljö. Vi ser hur den fungerar och interagerar, hur tillgänglighet och svarstider ser ut samt vilka systemsamband som finns när en applikation körs. Med total synlighet över din ICT-miljö upptäcker vi felkällor, trånga sektorer och incidenter.

Därefter analyserar vi incidenter och problem i detalj och ger förslag på åtgärder för att lösa grundorsakerna till problemen. Vi ger kontinuerligt förslag på hur ICT miljön kan optimeras så att du ska kunna förebygga incidenter och topprestera.

*ICT – Information and Communication Technology