Så kortade vi felsökningstiden från timmar till minuter för en stor finanskund

26 juni 2017

50 miljarder i betalningar varje dag. Sådana belopp hanterar en stor finansiell kund till oss. När de skulle erbjuda transaktioner i realtid höll det inte längre att felsöka problemen i flera timmar. Vi gav dem en samlad bild över applikationsinfrastrukturen och fick ner felsökningstiden till minuter.

Vår kund är en stor transaktionsintensiv aktör i Norden. Deras verksamhet garanterar ett snabbt och säkert betalflöde i det finansiella systemet.

Mobila betalningar krävde sekundsnabba transaktioner

När de beslöt sig för att utvidga betalsystemet till att inkludera även betalningar i realtid var de tvungna att lösa applikationsproblemen snabbare. Hanteringen av betallösningar via mobilappar med miljoner användare, krävde sekundsnabba transaktioner utan risk för plötsliga fördröjningar.

Tidigare kunde det ta fem timmar att lösa en incident eftersom kunden saknade verktyg och en samlad helhetsbild över sin komplexa applikationsmiljö. De hade svårt att veta om orsaken till ett prestandaproblem hade att göra med server, nätverk, databas, applikation eller en extern källa.

En samlad bild löste problemet

Med support från oss på Rebendo och Riverbed SteelCentral fick de en samlad bild över applikationsprestandan och ett sätt att hantera den centralt. Nu kan de lösa eventuella problem på bara ett par minuter.

Total överblick över transaktioner end-to-end

Tillsammans med oss har de vänt trenden från att agera reaktivt på prestandaproblem till att ligga steget före och kringgå dem. Nu har de total överblick och kontroll över användarnas transaktioner end-to-end. Det gör att de kan se applikationsstatus, mäta transaktioners hastighet och flöde, se systemsamband och identifiera felkällor snabbare. För deras kunder innebär det stabila betallösningar i realtid med hög tillgänglighet och pålitlighet dygnet runt, året runt.

Hör av dig så hjälper vi dig också!


« Tillbaka