Expertstöd

Finns det några problem i din ICT-miljö så hittar och löser våra konsulter dem.

Rebendos konsulter har stor erfarenhet av projektledning vid införande av nya plattformar, applikationer och nätverk för servrar. Våra konsulter hittar och löser problemen – oavsett om de ligger väl dolda i företagets kod, nätverk, mjukvaror eller databaser. När problemen är lösta fortsätter vi med att förbättra företagets processer för att undvika liknande problem i framtiden.

Alla våra konsulter är ITIL-certifierade och jobbar med kvalitetsförbättringar av applikationer, system och nätverk. Vi lever och arbetar enligt principen Continual Service Improvement som innebär ständiga förbättringar av våra kunders system.

Vi ökar förståelsen och värdet av installerade monitoreringstjänster hela vägen från utveckling och tester till produktion och förvaltning.

Tjänster

 • Lärarledda utbildningar.
 • Expertstöd till befintliga miljöer.
 • Maximering av befintliga installationer, RIO.
 • Stöd vid integrering och implementering av nya produkter.
 • Optimering av ICT-processer så att de fungerar över tid.
 • Stöd vid konfigurering och uppsättning av nya och befintliga installationer.

Kompetensområden

 • IT Service Management.
 • Application och Network.
 • Performance Management.
 • IT arkitektur och processimplementering inom ITIL.
 • Capacity Management.
 • Event Management.
 • Incident Management.
 • Problem Management.
 • Service Level Management.
 • Service Validation/Testing.
 • Continual Service Improvement.