Managed Services

Förlorar du intäkter vid driftsavbrott, långa svarstider och låg tillgänglighet?

Rebendos Prestanda Managed Services monitorerar och optimerar hela din ICT-infrastruktur ”end-to-end” dygnet runt, året runt. Istället för att lägga tid och resurser på felsökningar och diskussioner om vilken enhet inom ICT som bär ansvaret för prestandaproblemen kan du fokusera på din kärnverksamhet. Vi hjälper dig att optimera prestandan i dina affärstransaktioner så att du kan erbjuda tjänster med hög tillgänglighet och korta svarstider som säkrar både intäktsström och effektivitet.

Vi tar hand om drift, support och förvaltning av produkter och lösningar samt tillhandahåller kundspecifika lösningar för IT Service Management. Våra konsulter är ITIL-certifierade med lång och bred erfarenhet av komplexa ICT-miljöer. Vi jobbar med ständiga kvalitetsförbättringar av applikationer, system och nätverk.

Tjänsten

  • Incident Management.
  • Problem Management.
  • Availability Management.
  • Capacity Management.
  • Event Management.
  • ICT Operations Management.
  • Service Level Management (Application, Infrastructure).
  • Service Validation and Testing.
  • Continual Service Improvement.
  • Installation and Configuration.