Nätverksanalys – NPM

Skyller alla avdelningar på nätverket när användarna är missnöjda?

Nätverksanalys (NPM = Network Performance Management) är ett bra steg att börja med när du upplever att nätverket går långsamt men inte riktigt vet var problemet finns, eller hur omfattande det är. Det är en pakettjänst där vi felsöker alla delar av ditt lokala och globala nätverk t ex. kablage, switchar och routrar. I 95 % av fallen finner vi dock att det inte är nätet som är problemet utan att det ligger någon annanstans i systemet.

Efter analys får du förslag på en komplett åtgärdsplan som kan hjälpa dig att få ut maximalt av ditt befintliga nätverk. Vi hjälper dig sedan med kontinuerliga förbättringar där vi bland annat arbetar med simuleringar och förbättringar över tid för ditt nätverk och hela ICT-system.

Tjänsten

  • Gör en inventering av det lokala nätverket och ingående nätkomponenter på portnivå.
  • Söker upp problem och eventuella felaktigheter i ditt globala och lokala nätverk.
  • Upptäcker problem i andra delar av ditt nätverk.
  • Ger en fullständig inventering av alla komponenter i nätverket.
  • Analyserar kvaliteten i det fysiska nätverket t ex. kabellängder, kabelkvalitet, routrar och hårdvara.
  • Optimerar nyttjandegraden och hittar felaktigheter i nätet.

Mervärde

  • Du får en komplett genomgång av det lokala nätverket.
  • Du blir medveten om belastningar, fördröjningar, konflikter och problem i nätverket.
  • Du får en enkel och tydlig nätdokumentation.
  • Kartläggning av oönskade protokoll och enheter i nätverket.