Svarstidsanalys

Har du svårt att möta användarnas krav på tjänster med snabba svarstider?

Svarstidsanalys hjälper dig att hitta var och hur svarstider uppstår i hela din applikationsmiljö, från användare till databas, system och tillbaka. Vi mäter prestanda och svarstid mot verksamhetens alla applikationer, såväl standard som egenutvecklade.

Analysen visar fördelning av svarstider mellan ingående komponenter och hittar systemsamband och grundproblematiken i dina svarstider. Med simulering av olika användarbeteenden kan du dessutom validera hur din prestanda kommer att påverkas i framtiden och vilka förändringar som krävs för att topprestera.

Utifrån svarstidsanalysen tar vi fram en åtgärdsplan med förslag på justeringar i din applikationsmiljö för att du ska kunna möta användarkrav, förebygga prestandaproblem och konkurrera med snabbare svarstider.

Tjänsten

 • Är passiv, övervakar och analyserar slutanvändarens svarstidsupplevelse för alla typer av IP-baserade datautbyten.
 • Utnyttjar nätverkstrafiken för att få information om alla samband mellan klienter och servrar, vilket är ovärderligt vid t.ex. prestandaanalys och felsökning.
 • Möjliggör fördjupad uppföljning och analys av nätverkstrafik och dess komponenter.
 • Påvisar hur svarstid fördelas mellan klienter, servrar och transport i nätverket såsom geografiska platser, avdelningar m.m.
 • Övervakar applikationer dygnet runt och varnar vid minsta avvikelse från SLA.

Mervärde

 • Felsöker applikationers prestandaproblem snabbare.
 • Eliminerar diskussioner om vilken gruppering (nät, server, utveckling etc.) som är ansvarig vid prestandaproblem.
 • Säkerställer webbaserade affärstransaktioners prestanda och svarstid.
 • Påvisar användnings- och prestandatrender.
 • Upptäcker obehörig eller avvikande användning av nätverks- och serverresurser.
 • Följer upp SLA-uppfyllnad i realtid.
 • Påvisar och visualiserar systemsamband.