Systemanalys

Spenderar du resurser på interna bråk och felsökningar vid prestandaproblem?

Systemanalysen (APM = Application Performance Management) hjälper dig att skapa en samlad bild över din applikationsprestanda i hybrida och komplexa ICT-miljöer. Vi börjar med att kartlägga hela ditt system och monitorera dina applikationers transaktionsflöde och beteende ända ner på kodnivå.

Samtliga IT-enheter får tillgång till samma prestandadata för gemensam analys. Med total överblick över hur samtliga system fungerar och interagerar kan du snabbt hitta felkällan, åtgärda den och proaktivt förebygga prestandaproblem.

Tjänsten

 • Analyserar alla typer av tillämpningar, primärt i Java- och .NET miljöer, samt historiskt resursutnyttjande för att påvisa trender över tiden.
 • Identifierar problemområden i hårdvara eller kod och lagrar kontinuerligt tusentals mätpunkter.
 • Ger inblick i exekverande programkod med mycket låg prestandaförlust samt tydliggör samband mellan programkod och serverprestanda.
 • Felsöker standardapplikationer som t.ex. SharePoint, SAP, SQL, Oracle, WebLogic, WebSphere, VMware och Apache.
 • Analyserar applikationer före driftsättning.
 • Identifierar långsamma Java- eller .NET-metoder och andra flaskhalsar som kan påverka prestandan.
 • Kan med fördel kombineras med Transaktionsanalys.

Mervärde

 • Felsöker prestandaproblem snabbare.
 • Upptäcker och åtgärdar felkällan snabbare.
 • Säkerställer prestanda i affärstransaktioner.
 • Eliminerar diskussioner om vilken enhet (webb, applikation, databas, nätverk etc.) som är ansvarig vid applikations- och prestandaproblem.
 • Säkerställer lyckade produktionssättningar.
 • Frigör tid och resurser till strategiska beslut.
 • Säkrar intäktsströmmen och får tid över till att utveckla verksamheten.