Transaktionsanalys

Vet du källan till dina prestandaproblem? Tar din data snabbaste vägen? 

När olika datasystem kommunicerar med varandra kan det hända att datan förvanskas eller försvinna på vägen. Då gör vi en Transaktionsanalys som visualiserar och analyserar datautbyten för att påskynda felsökning i produktions- och testmiljöer. Transaktionsanalys är en detaljerad kartläggning av alla transaktioner där vi kan ta reda på exakt var prestandaproblemet ligger. När vi gjort detta ger vi förslag på lämpliga åtgärder. Dessa kan vara korrigering av felkonfigurering, DMS, switch/router eller design.

Tjänsten

 • Analys av en transaktion eller datautbyte för att snabbt avgöra orsaken till ett prestandaproblem.
 • Visualisering och dokumentation av transaktionsbeteende och prestanda.
 • Beräkning av en applikations prestanda innan driftsättning.
 • Avgöra hur ökad eller minskad bandbredd påverkar svarstider.
 • Validera effekten av föreslagna åtgärder för att lösa prestandaproblem.
 • Kan med fördel kombineras med Rebendo Svarstidsanalys.

Mervärde

 • Snabb felsökning av svarstidsproblem.
 • Möjlighet att kontinuerligt spela in nätverksdata – för felsökning av
 • Intermittenta problem.
 • Säkerställa applikationsprestanda före driftsättning.
 • Undvika kostnader för onödiga uppgraderingar i infrastrukturen.
 • Påvisa eventuella problemområden.
 • Påvisa och visualisera systemsamband.