Loader
Menu

När IT Prestanda driver affärsnyttan

Kunders förväntningar idag är att allt bara ska fungera och det ska gå snabbt! Detta ställer krav på handlingsbar synlighet genom hela applikationsflödet. Med hjälp av våra Prestanda arkitekter och med rätt verktyg skapar vi rätt förutsättningar för en stabil och agil IT miljö.

Förändringstakten i IT ökar och det ställer högre krav

Förändringstakten inom IT ökar bara mer och mer. Detta gör att det är extra viktigt att se och förstå hur ens applikationer fungerar och vilka systemsamband den har. Detta kommer att underlätta väldigt mycket vid felsökning och framförallt i det proaktiva arbetet kring att säkerställa ens applikationer framöver.

Image

Varför är det så viktigt med rätt SLA:er vid outsourcing?

Vid outsourcing är SLA:er på applikationerna en grundförutsättning. SLA:er ska visa den faktiska svarstiden hos slut klienterna och eventuella fel som genereras.

people - material

SLA - Viktigt med rätt granularitet annars kan kunderna bli lidande och man märket inte det.

compare_arrows - material

End-to-end transaktioner – Mäta den faktiska svarstiden hos klienterna och eventuella felkoder. Att mäta upptid eller köra ett ping kommando för att se ifall något svarar tillhör det förflutna.

Vad kan Vi göra för Dig?

Rebendos lösningsorienterade prestandaplattform, innehåller också...

accessibility - material

Proaktiva transaktionsanalyser – Skapa handlingsbar synlighet i hela din IT-miljö, från infrastrukturlager till slutanvändaren. Spåra alla förändringar i alla dina IT-applikationer och IT-tjänster med fullständigt sammanhang och tydlig klarhet.

dashboard

Komplexitet – Vår plattform har full synlighet av lokala applikationer, hybrida miljöer och renodlade molntjänster som Azure och AWS.

arrow_forward

Migrera applikation- Vid flytt av applikationer är det viktigt att ni har kartlagt samtliga systemsamband för att säkerställa en så säker och snabb migrering av applikationen.

security

Säkerhet - Möjlighet att verifiera säkerhetspolicy och samt utreda omfattningen vid en säkerhetsincident samt analys av rådatat av vad som har hänt.

trending_up

Trendanalyser - Göra trendanalyser och kontinuitetsunderlag, kapacitetsberäkning avseende resurser, antal slutanvändare, web-sidvisningar och mycket, mycket mera.

people - material

Intressenter - Dela ut dashboards och rapporter till olika involverade intressenter, från Top Management via Operation till enskilda applikationsägare och system-och nätverkstekniker. 

blur_on - material

Slutligen, Rebendo är katalysatorn – Vår plattform är grunden för att etablera ett säkrare företag genom att presentera hot mer synliga. Vi är katalysatorn för att installera och uppgradera säkerhetsverktyg snabbare och maximera prestanda för både dina säkerhets- och nätverksverktyg samt fokusera målen för SecOps och NetOps.

Några av Rebendos kunder

  • support1

  • support2

  • support3

  • support4

  • support5

  • support6

  • support7

  • support8

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontaka oss på Rebendo

Kontakta oss

Location

Rebendo AB
Torshamnsgatan 39A
164 40 Kista

se på kartan

Mail

Phone

08-681 15 50